Trekningsliste

Urædd’s julekalender 2016

  nisse1_2 snomann1

 1.des. 2814
 9.des.  1220  17.des. 561
 2.des. 1247
 10.des.   1470  18.des. 2052
 3.des.  2089
 11.des.   1703  19.des.  85
  4.des.  671  12.des.   2  20.des. 2118
5.des.   1280  13.des.  573  21.des. 620
 6.des.  1539  14.des.  1577  22.des.  1804
 7.des.  2349  15.des.   2003  23.des.  2640
 8.des.   72   16.des. 2927  24.des.  13