Politiattest

http://sv07-nauheim.com/2017/08/14/ Krav om politiattest i Urædd friidrett.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen har vært i kraft siden 1. januar 2009.

I Urædd friidrett blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Magne Ryggetangen, styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i Urædd friidrett e-post:  magne.ryggetangen@sf-nett.no telefon: 913 27 170 e. kl. 17:00

eller hans stedfortreder:

Oddvar Gjerde, styreoppnevnt varaperson for ordningen i Urædd. e-post:

Oddvar.Gjerde@yara.com telefon: 915 62 737

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

buy Seroquel online without prescription Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Magne Ryggetangen, styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i Urædd sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Magne Ryggetangen. Urædd friidrett skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

can i buy Lyrica online Med vennlig hilsen Styret i Urædd friidrett